Styrelsen

Styrelsen    
     
Ordförande Mats Andersson 0706-377705
Sekreterare Roland Ljungberg 0707-835549
Kassör Roland Ljungberg 0707-835549
Övriga ledamöter Roger Sköld 0703-529363
  Lars Hammar 0732-611633
   Pia Ottosson 0730-466679
   Markus Johannisson 0702-139005
   John Hansson 0725-834452
     
Suppleanter Kristofer Modin 0733-855656
  Marie Mellgren 0707-226039
     
Revisorer Lennart Samson  
  Mats Sjöberg  
     
Ansvarsområden    
Jolleansvarig Kristofer Modin 0733-855656
     
     
Kölbåtsansvarig Lars Hammar 0732-611633
  John Hansson 0725-834452
     
Pater Noster Race Pia Ottosson 0730-466679
     
Hemsida/ Markus Johannisson 0702-139005
     
Valberedning John Hansson  
  Håkan Larsson