Startprocedur / Tidrapportering

Startprocedur/Tidrapportering

Vi har ett förenklat startförfarande utan funktionärer i land, så att alla båtar alltid kan vara med på seglingen. Därför sker både start och målgång utan signaler.

Starttid 18:30:00 enligt GPS-tid. På www.tidpunkt.nu finns en klocka som går rätt.

Före målgång tar man fram GPS-klockan (eller www.tidpunkt.nu) igen och tar sin egen målgångstid när man korsar mållinjen. Tiden för målgång rapporteras till seglingsledaren tillsammans med båtens gällande SRS-tal för dagen.

När seglingsledaren sammanställt resultaten skickas en länk ut till alla deltagare. Länken läggs även upp på hemsidan under Resultat.