Regler

Regler

PDF på Seglarförbundets Gröna Kappseglingsregler.

På banan

För att rätta ett regelbrott (mot reglerna i del 2 av KSR) räcker det att göra en sväng bestående av en gipp och en stagvändning åt samma håll, jämför KSR 44.2.

Mätetal

Det är tillåtet att välja att segla med eller utan spinnaker och genacker och det ger en ändring i SRS-tal enligt SRS-tabeller eller mätbrev. Om man önskar avvika från sin standard i detta avseende skall detta meddelas seglingsledaren före varningssignalen.

Poängberäkning

Vid beräkning av för serierna används lågpoängssystemet enligt IKR Appendix A med observation av paragraf A9.

Höst och vårserien omfattar normalt 8 seglingar var, och om samtliga genomförs skall de fem bästa för varje seglare räknas, dvs de tre sämsta resultaten skall inte tas med. Om färre än 8 seglingar genomförs gäller följande

Vid 7 seglingar räknas 5

Vid 6 seglingar räknas 4

Vid 5 seglingar räknas 4

Vid 4 seglingar räknas 3

Vid 3 eller färre räknas samtliga

För det sammanlagda resultatet för våren och hösten skall de tio bästa räknas. Om färre än 16 seglingar genomförs gäller följande:

Vid 15 seglingar räknas 10

Vid 14 seglingar räknas 9

Vid 13 seglingar räknas 8

Vid 12 seglingar räknas 7

Vid 11 seglingar räknas 6

Vid 10 seglingar räknas 6

Vid 9 seglingar räknas 5

Vid 8 seglingar eller färre, som ovan för höst- och vårserien

Definition av deltagare i serie

Med deltagare menas en båt oberoende av vilka som ingår i besättningen.